На 19 ноември 2023 г. (неделя) от 11:00 ч. в с. Гривица, Парк-музей Гривица ще се
проведе историческа възстановка на битката при Гривица в рамките на проект „Маршрут
на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост
„Турну”.

ВХОД СВОБОДЕН