По проекта ще бъдат разработени 9 интегрирани туристически продукта и услуги

Продукти

01.

Тематична трансгранична туристическа дестинация „Маршрут на паметта“ - ще включва всички тематични обекти на културното и историческото военно наследство в Плевен и Турну Мъгуреле.

02.

Триезична туристическа платформа и приложение за смартфон - платформата ще съдържа интерактивна карта, показваща всички тематични обекти на културно-историческото и военно наследство в района, съпроводено с информация за събитията/ лицата, на които те са посветени, както и GPS координати и др.;

03.

Съвместен военноисторически туристически панаир „Военен маршрут на паметта” в Община Турну Мъгуреле – панаирът ще бъде организиран в края на проекта и ще има за цел да представи и популяризира създадените туристически продукти,

04.

Съвместен еднодневен фестивал „Маршрут на паметта" - фестивалът ще бъде организиран в памет на всички, които са отдали живота си за освобождението на Румъния и България. Кулминацията му ще бъде историческата възстановка на битката при Гривица.

05.

Съвместен военноисторически туристически панаир „Военен маршрут на паметта” в Община Турну Мъгуреле – панаирът ще бъде организиран в края на проекта и ще има за цел да представи и популяризира създадените туристически продукти,

Услуги

01.

Организиране на тиймбилдинг събития - изграденият комплекс в парк Гривица ще разполага с необходимите съоръжения за организиране на военно-тематични тиймбилдинг събития.

02.

Организиране на фитнес бууткампове (bootcamps) – комплекс от програми за физическо обучение, провеждани от специални треньори и / или бивш военен персонал.

03.

Пейнтбол - услугите за пейнтбол ще бъдат проектирани така, че да привличат както туристи, така и местни жители. Ще се организират пейнтбол турнири по заявка.

04.

Възстановки по заявка на исторически военни събития с образователна или развлекателна цел: проектът предвижда създаването на съвместен клуб за исторически възстановки на събития, който ще бъде обучен за възстановяване на историческите събития и ще бъде оборудван с автентични оръжия, униформи и др .