Дейности

Дейностите в рамките на проекта са:

  • Управление на проекта
  • Информация и публичност на проекта
  • Разработване на съвместни туристически продукти, услуги и маркетингова стратегия
  • Картографиране на забележителностите, свързани с проекта и създаване на онлайн платформа и приложение за смартфон
  • Създаване на съвместен клуб за военно исторически възстановки
  • Организиране на съвместен фестивал, изложба и панаир
  • Инженеринг за Мемориален парк „Гривица“
  • Строително – монтажни работи в Крепост „Турну“