Фестивал „Маршрут на паметта“

На 19 ноември 2023 г. (неделя) от 11:00 ч. в с. Гривица, Парк-музей Гривица ще сепроведе историческа възстановка на битката при Гривица в рамките на проект „Маршрутна паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост„Турну”. ВХОД СВОБОДЕН