Благодарим Ви, че свалихте приложението Memory Route!
След като свалянето приключи, можете да намерите приложението на Вашия Home Screen. Чрез приложението можете да използвате пълната фукнционалност на платформата Memory Route.